8 lipca 2020 Piotr Szymczyk

Bezpłatna analiza umowy kredytu CHF pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z Państwa umową kredytu waloryzowanego do kursu franka szwajcarskiego, zachęcam do zlecenia bezpłatnej analizy zawartej umowy pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych otrzymają Państwo kompletną informację o szansach i możliwościach związanych z Państwa umową w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, w tym w szczególności informację o możliwej kwocie do zwrotu w przypadku uznania umowy przez Sąd za nieważną oraz kwocie, o jaką można zmniejszyć obecne zadłużenie, jeśli doszłoby przed Sądem do tzw. odfrankowienia kredytu.

Jeżeli sprawa nie będzie nadawała się do prowadzenia, również Państwa o tym poinformuję. Jednocześnie otrzymają Państwo informację o wynagrodzeniu za prowadzenie sprawy.Celem dokonania analizy bardzo proszę o przesłanie skanu umowy kredytu wraz z załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi aneksami (porozumieniami) do umowy na adres: biuro@skilex.com.pl. Jeśli zostały sporządzone inne dokumenty istotne z punktu dochodzenia roszczeń (np. ugoda), to również proszę o ich przesłanie.