Chcąc skorzystać z usług prawnika, często określanego również mianem mecenasa, mamy w istocie dwie możliwości: współpracę z adwokatem lub z radcą prawnym. Wielu klientów już na tym etapie popada w wątpliwość, który specjalista od prawa zagwarantuje im pełnowymiarową pomoc. Realizując należne mi z mocy ustawy uprawnienia radcowskie, jestem w stanie zapewnić Państwu wsparcie w obszarach tradycyjnie utożsamianych z pracą adwokatów przyjmujących swoich klientów w Wałbrzychu, Świdnicy czy Wrocławiu.

Kim jest radca prawny i jakie ma kompetencje?

Prawnik z kancelarii radcowskiej może być równie cennym wsparciem co adwokat, bowiem oba zawody wymagają podobnych kwalifikacji. Ukończenie 5-letnich studiów prawniczych, odbycie 3-letniej aplikacji oraz zdanie egzaminu zawodowego to podstawowe kryteria, które musi spełnić kandydat do pracy  w jednym, jak i drugim zawodzie. Na sali sądowej obu specjalistów najłatwiej rozróżnić po kolorystyce żabotu togi. Ten radcowski ma barwę niebieską a adwokacki jest koloru zielonego. W zasadzie z punktu widzenia klienta, to obecnie jedyna różnica obu profesji.

Poniżej wzór togi radcy prawnego pochodzący z załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych:

 

Poniżej wzór togi adwokata pochodzący z załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych:

Czytaj więcej

Warto zwrócić uwagę na szerokie kompetencje, które w przypadku radców obejmują praktycznie wszystkie dziedziny prawa. Obszary, w których służę pomocą moim Klientom, stanowiąc alternatywę dla adwokatów z Wałbrzycha czy Świdnicy i okolic to m.in.:

  • udzielanie bieżących porad prawnych w kwestiach związanych z prawem handlowym, umowami, prawem pracy, podatkami, regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także innymi aspektami prawnymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • pomoc w sprawach cywilnych, dotyczących m.in. kredytów we frankach (CHF), umów i odszkodowań, a także w obszarach regulowanych przepisami prawa rodzinnego, czy spadkowego,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, podatkowych oraz sądowych,
  • obsługa firm i klientów indywidualnych w zakresie prawa pracy, reprezentowanie pracodawców i pracowników, doradztwo przy zawieraniu umów i kontraktów,
  • bieżąca obsługa prawna firm, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, przekształceniach spółek, fuzjach i przejęciach.

Radca prawny a adwokat w Wałbrzychu i Świdnicy – reprezentacja przed sądem

Wielu osobom radcy prawni kojarzą się przede wszystkim z udzielaniem porad prawnych. Natomiast adwokat jest dla nich synonimem obrońcy lub pełnomocnika występującego na sali sądowej. Co do zasady podział ten nie znajduje już odzwierciedlenia w kompetencjach obu prawników. Zarówno adwokat, jak i radca prawny mają prawo reprezentować interesy klientów w postępowaniach. Dotyczy to spraw sądowych oraz administracyjnych toczących się przed sądami wszystkich instancji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W praktyce oznacza to, że osoby z uprawnieniami radcowskimi mogą zapewnić znacznie tożsamy zakres wsparcia lub nawet szerszy niż  adwokaci przyjmujący w Wałbrzychu czy Świdnicy. Adwokaci często są wyspecjalizowani w konkretnej dziedzinie czy gałęzi prawa i ograniczają swoje usługi wyłącznie do reprezentacji klientów w sądach w sprawach karnych, czy rodzinnych.

Poszukując prawnika, warto zadać sobie pytanie, czy oczekujemy wyłącznie porady, czy zależy nam także na tym, aby oprócz profesjonalnej porady mecenas reprezentował nasze interesy na sali sądowej. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku warto rozważyć współpracę z radcą prawnym, ponieważ podobnie jak adwokat, zapewnia on zastępstwo procesowe, ale również doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu pism we wszelkich dziedzinach prawa. Aktualnie radca prawny, podobnie jak adwokat, może uczestniczyć w procesach karnych i karnoskarbowych w charakterze obrońcy.

Podstawowe różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym

Brak szczegółowej wiedzy dotyczącej zakresu wsparcia, jakie klient może uzyskać w kancelarii radcowskiej, wynika z faktu, że to adwokat jest zawodem o dłuższej i bogatszej historii. Znani obrońcy uczestniczą w głośnych procesach, co sprzyja budowaniu nie tylko renomy zawodu, ale również osobistej popularności. Jednak obecnie zgodnie z przepisami Ustawy o radcach prawnych, wszystkie kompetencje adwokatów przysługują również radcom prawnymi – zarówno w Świdnicy czy Wałbrzychu, jak i w dowolnym, innym mieście w Polsce.

Aktualnie w zasadzie jedyną różnicą pomiędzy obiema profesjami, poza kolorem żabotu togi, jest to, że radca prawny w przeciwieństwie do adwokata może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Najczęściej firmy decydują się na taki krok, poszukując stałych ekspertów w swojej siedzibie w zakresie doradztwa prawnego (in-house lawyer).

Adwokat czy radca prawny w Wałbrzychu i Świdnicy– do kogo się zwrócić?

Jak powyżej zaprezentowano, w zakresie uprawnień nie ma obecnie większych różnic pomiędzy przedstawicielami obu zawodów prawniczych. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby w celu uzyskania usługi prawnej, skierować się do radcy prawnego. Zapewni on podobny, a niejednokrotnie nawet wyższy i szerszy poziom wsparcia co kancelaria adwokacka. Radcy prawni oferują kompleksowe doradztwo oraz wszechstronne podejściem. Podobnie jak doświadczony adwokat z Wałbrzycha, również prawnik z tytułem zawodowym radcy prawnego może odegrać znaczącą rolę w Państwa sprawie, skupiając się na wypracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań procesowych.