obszary praktyki

ANTYWINDYKACJA WAŁBRZYCH I ŚWIDNICA

Masz problem z długami?– zgłoś się do mnie! Doradzam w kwestiach związanych z pomocą osobom zadłużonym. W ramach tej pomocy oferuję reprezentację w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych i przed firmami windykacyjnymi. Brak środków finansowych na spłatę zadłużenia to nie koniec. Jest wiele instytucji, które mogą pomóc osobom w złej sytuacji majątkowej.

Antywindykacja – kompleksowe wsparcie

W ramach działań antywindykacyjnych oferuję wsparcie na każdym etapie postępowania. Sprawami klientów zajmuję się osobiście, wskutek czego są Państwo w stanie uzyskać profesjonalną pomoc prawną. Fakt posiadania długu nie oznacza, że komornik może dowolnie egzekwować dług, czy też pracownik firmy windykacyjnej może nękać telefonami o każdej porze. Podkreślić należy, że działania te muszą się odbywać w granicach i na podstawie prawa, w tym zwłaszcza z poszanowaniem praw dłużnika. Kodeks postępowania cywilnego wskazuje szereg warunków i przesłanek w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. W szczególności dłużnik może liczyć, że część posiadanych przez niego przedmiotów nie zostanie zlicytowana, bowiem są wyłączone spod egzekucji.

Dostałeś pismo z sądu lub od komornika?

Pamiętaj, że pismo z Sądu lub od komornika nie może zostać przez Ciebie zignorowane. W przeciwnym wypadku niezaciągnięty przez Ciebie dług może zostać wyegzekwowany z Twojego wynagrodzenia lub Twojego rachunku bankowego. Ważne, aby zapamiętać dzień odbioru pisma na poczcie, bo od tej daty zaczynają biec terminy procesowe. Przykładowo w przypadku otrzymania z Sądu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z art. 4802 § 1 k.p.c. w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia można wnieść sprzeciw, który spowoduje, że nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Dlatego warto zachować komplet otrzymanych dokumentów wraz z kopertą. Jeśli dysponujesz skanerem lub telefonem z aparatem fotograficznym to możesz przesłać skany dokumentów do mnie na adres biuro@skilex.com.pl celem analizy.

Antywindykacja a przedawnienie

Miej na uwadze, że każde roszczenie ulega z czasem przedawnieniu. Często zdarza się, że wierzyciel żąda zapłaty roszczenia już przedawnionego. Warto zatem zbadać, czy nie doszło już do przedawnienia niezapłaconego przez Ciebie długu, a co za tym idzie nie musisz już go regulować. Zasadniczo rzecz biorąc termin przedawnienia wynosi sześć lat (do niedawna dziesięć lat), a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Niemniej jednak należy pamiętać, że bieg przedawnienia może zostać przerwany przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń. Dlatego przed podjęciem decyzji o uchyleniu się od zapłaty długu należy skrupulatnie zbadać, czy minął już termin przedawnienia i czy nie został on w jakiś sposób przerwany (np. przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego). Jeśli masz jakieś wątpliwości to napisz do mnie na adres biuro@skilex.com.pl.

Antywindykacja a upadłość konsumencka Wałbrzych

Jeśli masz dużo zadłużeń i długi ciągle rosną to można rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to rozwiązanie ostateczne, wiąże się z pewnymi konsekwencjami, ale dla osób z licznymi długami warte zastanowienia, tym bardziej, że obecnie dużo łatwiej o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego. Nowe przepisy uprościły zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Po zmianach bankructwo może ogłosić również osoba, która doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie przyczyna niewypłacalności jest badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, w trakcie ustalania planu spłaty. W zależności od przypadku spłata zadłużenia będzie trwać od 36 miesięcy do nawet 7 lat. Podkreślenia wymaga, że w ramach postępowania upadłościowego jest możliwe umorzenie długów, jeśli zostanie udowodnione, że dłużnik nie posiada majątku oraz jest on trwale niezdolny do spłaty zobowiązań. Warto również wiedzieć, że ogłoszenie upadłości oznacza zawieszenie trwających z udziałem dłużnika postępowań sądowych i egzekucyjnych. Niemniej jednak należy liczyć się z tym, że majątek dłużnika, w tym nieruchomości, zostanie zlicytowany, natomiast dłużnik może liczyć na otrzymanie równowartości przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat. Ponadto w chwili rozpoczęcia postępowania upadłościowego wobec konsumenta, nadzór nad jego majątkiem jest przekazywany syndykowi. Wobec powyższego przed podjęciem decyzji o skierowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Sądu warto przedyskutować sprawę z profesjonalnym pełnomocnikiem. Niejednokrotnie składałem wniosek o ogłoszenie upadłości, więc jeśli masz jakieś pytania dotyczące upadłości, to napisz do mnie na adres biuro@skilex.com.pl.

Antywindykacja – co jeszcze musisz wiedzieć?

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej lub egzekucyjnej jest ustalane indywidualnie. Oferuję możliwość reprezentacji w trakcie całego postępowania, jak również na poszczególnych etapach (np. złożenie skargi na czynności komornika).

W przypadku jakichkolwiek uwag związanych z Państwa długiem, zachęcam do zlecenia analizy Państwa sprawy pod kątem możliwości oddłużenia. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych otrzymają Państwo kompletną informację o szansach i możliwościach związanych z Państwa długiem. Jeżeli sprawa nie będzie nadawała się do prowadzenia, również Państwa o tym poinformuję.

Zapraszam do kontaktu!
obszary praktyki