obszary praktyki

PRAWO GOSPODARCZE WAŁBRZYCH I ŚWIDNICA

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie gospodarczym. Posiadam bogate doświadczenie w pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym m. in. podmiotom zajmującym się branżą transportową, informatyczną, budowlaną, motoryzacyjną, turystyczną, sportową (klubom i związkom sportowym). Pomagałem zarówno spółkom giełdowym, jak również jednoosobowym przedsiębiorcom. Proponowane przeze mnie rozwiązania zmierzają do rozwikłania istniejących problemów, aby moi klienci mogli się skupić na prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej.

Umowa przedwstępna, umowa najmu, umowa dzierżawy

Doradzam we wszystkich kwestiach związanych z negocjowaniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów zawieranych w stosunkach gospodarczych. Oferuję doradztwo przy ocenie i dochodzeniu roszczeń wynikających z kontraktów. Jako radca prawny jestem uprawnionym do reprezentowania w postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Nie wiesz jak stworzyć umowę sprzedaży? Mogę pomóc przy tworzeniu i negocjowaniu wszelkich umów zawieranych w obrocie nieruchomościami, m.in. umowy przedwstępne, sprzedaży, najmu, dzierżawy, deweloperskie.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Ponadto zajmuję się tworzeniem podmiotów prawa handlowego, w tym spółek, oddziałów, przedstawicielstw. Dołożę starań, aby sprawnie przeprowadzić postępowania rejestrowe. Oferuję również pomoc prawną w przypadku powstania sporów między wspólnikami i akcjonariuszami oraz w zakresie reprezentacji wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Specjalizuję się także w przekształceniach, podziałach, fuzjach i przejęciach podmiotów prawa handlowego. Wspieram klientów w ramach zabezpieczenia informacji mających kluczowe znaczenia dla przedsiębiorstwa przez ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Dla firm funkcjonujących na konkurencyjnym rynku sporządzam dokumenty dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej z pracownikami, współpracownikami i kontrahentami.

Jak jeszcze mogę Ci pomóc?

Oferuję wsparcie w zakresie prawa autorskiego, własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji w celu zapobiegania naruszeniom tych praw. Doradzam klientom w procesie likwidacji podmiotów prawa handlowego. Zapewniam profesjonalną pomoc prawną przy dochowaniu formalności związanych z wszczęciem procesu likwidacji spółek prawa handlowego i wykreślenia jej z rejestru KRS. Pomagam  w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Sporządzam wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentuję jako pełnomocnik procesowy w imieniu przedsiębiorcy. Zajmuję się tematyką odzyskiwania należności w ramach windykacji polubownej, w ramach postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Zapraszam do kontaktu!

obszary praktyki