1. Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.skilex.com.pl/ (zwanej dalej jako „strona internetowa”) jest radca prawny Piotr Szymczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SKILEX Piotr Szymczyk z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Armii Krajowej 7A/42, 58-302 Wałbrzych, NIP: 8862966526 (zwany dalej jako „Kancelaria”).
 2. Żaden z artykułów zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi interpretacji prawnej, ani nie jest opinią prawną, czy poradą prawną.
 3. Materiały zamieszczone na stronie internetowej są udostępniane nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny.
 4. Kancelaria podejmuje wszelkie działania w celu zamieszczania na stronie internetowej informacji aktualnych, zupełnych i prawdziwych.
 5. Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz zmian zachodzących w prawie bądź ocenę wykładni przepisów prawa i nie mogą być uznane za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.
 6. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie internetowej informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości, pomyłki lub brak aktualności zamieszczonych na stronie internetowej materiałów. W razie zamiaru praktycznego zastosowania podanych na stronie internetowej informacji należy skontaktować się z Kancelarią celem potwierdzenia aktualności zamieszczonych informacji, prawidłowego ich zrozumienia oraz subsumcji przepisów lub ich interpretacji do konkretnego stanu faktycznego.
 7. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartych na stronie internetowej informacji oraz w celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, należy skontaktować się mailowo, telefonicznie bądź osobiście z Kancelarią.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały umieszczone na stronie internetowej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania wszelkich materiałów umieszczonych na stronie jaki i samej strony internetowej lub jej części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii.
 3. W przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie internetowej konieczne jest każdorazowe podanie źródła i autorstwa cytowanych materiałów.

Poufność

 1. Treść wszystkich wiadomości (wraz z załącznikami) wysyłanych z Kancelarii do klientów i z Kancelarii do klientów jest poufna i objęta zakazem jej ujawniania, a osobą uprawnioną do zapoznania się z nią jest jedynie adresat wiadomości.
 2. Jeśli czytelnik nie jest zamierzonym adresatem wiadomości otrzymanej z Kancelarii powinien natychmiast usunąć wiadomość (wraz z załącznikami) i w miarę możliwości poinformować o tym nadawcę.
 3. Informuję, że wszelkie nieuprawnione wykorzystanie, rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie otrzymanej omyłkowo wiadomości jest zabronione.