20 kwietnia 2020 Piotr Szymczyk

Oferta pomocy prawnej dla frankowiczów

Pragnę poinformować, że podejmuję się pomocy prawnej osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich (więcej informacji tutaj). Pomagam osobom fizycznym, które zawarły umowę kredytu powiązaną z kursem franka szwajcarskiego (denominowany lub indeksowany). W zależności od przypadku istnieje możliwość unieważnienia umowy, odzyskania nadpłaconych rat, ustalenia dalszej spłaty po kursie uruchomienia, zwrotu kwoty wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także wypracowania innych korzystnych rozwiązań.

Podkreślić należy, że w ostatnim czasie zapadło dużo korzystnych rozstrzygnięć dla „frankowiczów”. W szczególności w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank rozpatrywanej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w której wcześniej w dniu 3 października 2019 r. zapadło słynne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sygn. C-260/18, unieważniono umowę kredytu z uwagi na rażące naruszenie interesów konsumentów.

https://businessinsider.com.pl/…/wyrok-ws-dziubakow…/rqkjczq

Powyższe skłania do ochrony swoich interesów majątkowych w sprawie przeciwko bankowi.

W przypadku zainteresowania ofertą pomocy prawnej bardzo proszę o kontakt pod adresem mailowym biuro@skilex.com.pl